ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE GELİR DESTEĞİ MÜJDESİ

10-04-2020

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE GELİR DESTEĞİ  MÜJDESİ

BELEDİYELERE "GELİR DESTEĞİ" ÖDEMESİ YETKİSİ VERİLİYOR

Tüm Özel Halk otobüsleri Birliği (TÖHOB) tarafından Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıklara gönderilen Toplu ulaşım araçlarına "gelir desteği" ödemesi talebi Torba yasa teklif taslağı ile TBMM’ne gönderilerek önümüzdeki günlerde torba yasa ile kanunlaşarak resmi gazete yayınlanması ile yürürlüğe girecek

TÖHOB DESTEK TALEBİNDE BULUNMUŞTU

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş,  Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en az hasarla atatabilmek için kurullarımızla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Devlet destekleri peyderpey açıklanıyor ve görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte Belediyelerin vereceği destekler de son derece önemli diyerek sektöre çağrı yapmıştı

 

 Başkan Soydaş, Süreç tamamlandığında ertelenen vergi, SGK primleri, kredi borçları gibi konularda yeniden bir kolaylık isteyeceğiz. Aile Bakanlığından gelir desteğinin arttırılmasını, Maliye Bakanlığından da ayrıca işletme desteği talep ettik çünkü toplu taşıma zorunlu hizmet olarak devam ediyor ve edecek gibi görünüyor. Sizlerden ricamız, özellikle Belediyelerden destek almak için yerelde görüşmelerinizi mutlaka yapınız ve mücbir hallerde Belediyelerin destek vermesinde hukuki bir engel bulunmadığını anlatınız.’’ Demişti

GELİR DESTEĞİ YETKİSİ

  1. Hükümetin hazırladığı torba yasa teklifi taslağında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda değişiklik yapılıyor.
  2. Kanun teklifi taslağı
  3. MADDE 9- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.  “Mücbir sebep hallerinde yapılacak işlemler Ek Madde 4-
  4. Teklifteki değişiklikle belediyeler, doğal afet ve salgın hastalık gibi toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilirliğine etki edecek olağanüstü durumlarda taşıma hizmetlerinin aksamaması için belediye meclisinden yetki alarak, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere ücret desteği ödeyebilecek.

Bu kişilerin kira ve ruhsat borçlarını erteleyebilecek.

Belediye meclisleri doğal afet ve salgın hastalık gibi durumların meydana geldiği hallerde olağanüstü toplantı yapabilecek.

Cumhurbaşkanı, doğal afet ve salgın hastalık gibi durumlarda belediye ve bağlı kuruluşlarının; gelir vergisi tevkifatı, tüm sosyal sigorta prim ödemelerini, elektrik enerjisi borçları ile su tüketimine bağlı alacaklarını gerektiği süreye kadar gecikme faizi veya zammı işletilmeksizin erteleyebilecek.

 

Toplam 668 defa okunmuştur. Paylaş

Etiketler : ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE GELİR DESTEĞİ MÜJDESİ