Başkanın Mesajı

KENTLER İÇİN KENT İÇİ TOPLU ULAŞIMIN ÖNEMİ VE KÜLTÜR

Kent içi toplu taşıma faaliyeti, literatürde kısa olarak, “Kent içinde insanları, çeşitli araçlarla toplu olarak bir noktadan diğer noktaya taşımak” olarak tanımlanmaktadır. Ancak kent ve kentte yaşayan insanlar üzerindeki çevre, sosyal, psikolojik, ekonomik, trafik, sağlık, kent kültürünün oluşturulması ve kültür etkileşimi gibi konulardaki etkisi itibariyle çok daha boyutlu anlamı olan önemli bir kamu hizmetidir.
Bu gün artık toplu taşıma kentlerin vaz geçilemez bir parçası haline gelmiştir. Kent içi toplu taşıma, farklı kültürlere sahip toplum kesimleri arasında adeta bir kaynak vazifesi de görmektedir. İnsanlar günün önemli bir bölümünde aynı ortamı paylaşmakta, aynı havayı solumakta ve aynı sıkıntıları yaşamaktadırlar.
Toplu ulaşım hem insanları hem de kenti taşır. Kentin adeta ayaklarıdır. Kenti hareket ettirir. Kentin temel dinamiklerindendir.
Toplu ulaşımın olmadığı bir kent düşünülebilir mi? Veya toplu ulaşımı olmayan bir kent olur mu? Toplu ulaşım araçları 1 gün çalışmadığında kentte adeta hayat durmaktadır.
Avrupa veya dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinde ve İstanbul gibi metropollerde, çevre ve trafik problemlerinin çözümünde artık fiziki düzenlemelerin çözüm olmadığı anlaşıldığı için Kent İçi Toplu ulaşım yaygınlaştırılmakta ve teşvik edilmektedir. Ulaşım yolları toplu taşımaya göre dizayn edilmektedir.
Gelişmiş ülke ve toplumlar, artık yolların hacminin ve kapasitesinin artırılarak veya yeni yollar açılarak trafik probleminin çözülemeyeceğini tecrübeyle öğrendikleri için bunların yerine, sahip oldukları kaynakları toplu ulaşım araçları için özel şeritler ve yollar yapmak, çevreci yakıt kullanan araçları teşvik etmek, özel sektörü sübvanse etmek için kullanmaktadırlar.
Kent merkezlerinde otomobiller için otopark yapımı yerine toplu ulaşım araçları için sosyal donatı alanlarıyla birlikte her türlü ihtiyaca cevap veren peronlar, transfer alanları ve duraklar yapılmaktadır.
Hizmet niteliği yükseltilerek bilet satış birimleri ve blok biletler (6 aylık yıllık) yaygınlaştırılarak insanların toplu ulaşımı kullanması özendirilmektedir. İleri ülkelerin yerel yöneticileri tecrübeyle öğrenmişlerdir ki yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentleşme için toplu ulaşım olmazsa olmazdır. Bu yüksek maliyetli faaliyeti yapan özel sektöre her türlü yatırım teşvikleri, muafiyetler ve işletme sübvansiyonu desteği sağlanmaktadır.
Ülkemizde sektörel olarak kent içi toplu ulaşımın kent ve kentli üzerindeki etkileri henüz fark edilmeye başlanmıştır. Elbette gecikmiş de olsa bu sevindirici bir durumdur. Ancak bununla birlikte süratle hukuki ve mali destek alt yapısının hazırlanarak, kurumsal işletmecilik teşvik edilerek, Özel Halk Otobüslerine kimlik ve statü kazandırılarak özel sektörün önünü rahatlıkla görebileceği bir ortam hazırlanmalıdır. Ki sektör gelişsin ve hizmet kalitesi artsın. Burada esas olan sürdürülebilirlik ve niteliktir.
Bu ikisini yapmanın yolu gerekli yasal düzenlemeleri süratle yapmaktan, yatırım ile işletme desteği sağlamaktan geçmektedir. Gelecek kaygısı ve yolcu taşıma tarifeleri üzerindeki kamu baskısı özel sektörün kendisini geliştirmesini, nitelikle araç ve personel kullanmasını engellemektedir.
Bu noktada gerekli düzenlemeler yapıldığında sektörün hızla geliştiği görülecektir.
Aslında kent içi toplu taşımaya yapılacak destek, kente yapılacak destektir dersek daha doğru olacaktır. Kent içi toplu ulaşım bir kentte kültür haline getirildiğinde kentler daha yaşanabilir hale gelmekte, insanlar arasındaki ilişkiler ve sosyalleşme de gelişmektedir. Kent ve sosyal hayat üzerinde gerekli faydayı sağlayabilmesi için toplu ulaşım hizmetinin yaygın, etkin ve ekonomik olmak zorunluluğu bulunmaktadır.
Kentimize ve insanımıza hak ettiği en kaliteli hizmeti sunmak temel hedefiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

SEDAT ŞAHİN

ÖZULAŞ TOPLUTAŞIM A.Ş. BAŞKANI

Etiketler : Başkanın Mesajı