YENİ SİSTEMLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

18-09-2020

YENİ SİSTEMLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Özulaş Toplutaşım A.Ş. Başkanı Göksel Ovacık, yeni sistem ile ilgili Özulaş A.Ş. ortaklarına bilgilendirme yaptı

Değerli ortaklarımız;

Bilindiği üzere, üzerinde yaklaşık 1 yıldan beri çalışılan ve kısaca adı “Özel Halk Otobüsü Yeni İşletme ve Hak Ediş Sistemi” olan çalışma tamamlanmış olup, İBB Meclisinin 17.09.2020 tarihli oturumunda görüşülerek kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yeni Sistemle ilgili olarak konu İBB Meclis üyelerine gerek ziyaretler gerekse toplantılar yapılarak sunumlar yapılmış ve açıklamalarda bulunulmuş, bu esnada gelen önerilerde dikkate alınmıştır. Dolayısıyla da sistem çok geniş bir destekle oluşmuştur.

Buna göre;

 1. Yeni Sistemin uygulamasıyla ilgili olarak İBB adına yetkilendirilen İETT ile ÖHO Şirketleri arasında Sözleşme yapılacaktır. Sözleşme altlığı hazır olup, Hukukçularımız taslak hazırlama çalışmalarını sürdürmektedirler. Sözleşme her Şirket ile ayrı, ayrı yapılacak ve uygulamaya böyle geçilmiş olacaktır. Ancak bu kapsamda yapılan maliyet hesaplamalarına göre hak ediş alabilmemiz için Meclis karar almış ve idareye de finansman için yetki vermiştir. Dolayısıyla da Sözleşmeye kadar geçen süreçte her hangi bir mağduriyet olmayacaktır.
 2. Yeni Sistem kısaca işletme esaslarının ve hak ediş modelinin değiştirilmesinden ibaret olup, müktesep ve ruhsat haklarımız açısından bir değişiklik söz konusu değildir. Aksine müktesep haklarımız yeni sistemle korunmuş ve haklarımız geliştirilmiştir. Çalışma bölgelerimiz, hatlarımız, kodlarımız ve Şirketlerimiz Meclis Kararı ile kayıt altına alınmıştır. Her araca seri plaka verilmesinde mutabakat sağlanmıştır. Bu düzenlemeler sektörün Kurumsal Kimliğini güçlendirmektedir.
 3. Yeni Sisteme göre yolcuyu Özel Halk Otobüsleri taşıyacak, ancak hasılatı İETT toplayacaktır. Dolayısıyla da yolculuk taşıma esasları, tarifeleri, seyahat kartları esasları İETT tarafından belirlenip uygulanacak, bu hususlarda denetim ve takip dışında işletmeciler olarak bizim bir ilgimiz olmayacaktır.
 4. Bu çerçeve de Elektronik Ücret Toplama Sistemiyle ilgili Validatör ve diğer ekipmanlar, Görüntüyü kayıt eden cihaz, (NVR) Akyolbil ve ATS cihazları İETT sorumluluğunda olacak, her türlü maliyet de yine idare tarafından karşılanacaktır.
 5. Araçların günlük yıkama ve temizlik işleri İETT tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır.
 6. Aylık hak ediş “Değişken Maliyetler, (Yakıt ve KM bakım)Sabit Maliyetler (Amortisman, Personel, Sigorta, sabit bakım v.b.) ile performans ödemesinden (Kar payı) oluşmaktadır. Aylık brüt gelir aracın yaptığı sefer (KM) uzunluğu ve tipine göre değişmektedir.
 7. Değişken giderler içinde yer alan yakıt maliyeti ticari hıza göre, yani net yakıt miktarına göre, KM bakımı ise kat edilen aylık KM’ye göre hesaplanacaktır. Aylık yapılan KM’nin 7 bini aşması halinde aşan kısmı için ayrıca bakım ücreti ödenecektir. Yakıt maliyeti her ay ve EPDK verilerine göre güncellenecektir.
 8. Performans ödemesi 12 metre uzunluğa sahip otobüsler için Sabit giderlerin %50’si olarak (Yaklaşık 15.000,00TL) takdir edilmiştir. Ancak pandemi nedeniyle performans ödemesinin 31.12.2020 tarihine kadar aylık 6 bin, 01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arasında ise 9 bin TL olarak uygulanması ve 01.07.2021 tarihinden sonra da tarafların durumu tekrar değerlendirmesi kararlaştırılmıştır. Şartlar normalleştiğinde performans ödemesi de mutabakat sağlandığı şekilde uygulanacaktır.
 9. Trafikten kaynaklanan sefer kayıpları tam yapılmış varsayılarak Sabit maliyetlerden ve performans ödemesinden kesilmeyecektir. Ancak taşımacı kusurlarından kaynaklanan sefer kayıpları sabit maliyetlerden ve performans ödemesinden kayıp miktarına göre kesilecektir. Her araca ayda 2 defa bakım izini verilecek, ancak sabit maliyet ve performans ödemesinden kesinti yapılmayacaktır.
 10. İETT Aylık hak edişleri 2 taksit halinde İETT tarafından Şirketlere, Şirketler de ortaklarına ödeyecektir.
 11. Köprü ve otoyolu kullanan hatlarda Köprü ve otoyol geçiş ücretleri artı olarak ödenecektir.
 12. Vergi hak edişe eklenerek ayrıca ödenecektir.
 13. İBB Meclisi İşletmecilerin hesaplanan maliyetlerinin ve performans ödemesinin karşılanması için yıl sonuna kadar idareye gerekli miktarda borçlanma yetkisi vermiştir. Sonraki dönemler için İdare ihtiyacına göre çalışmayı ve düzenlemeyi yapacaktır.
 14. Sabit Maliyetler araç uzunluğuna göre farklı olup, yılda bir defa ve Şubat ayı başında TUİK verilerine göre güncellenecektir. Dolayısıyla da sabit maliyetler yükseldikçe performans ödemesi de artmış olacaktır.
 15. Ölü KM (Park Yeri Hat başı arası) İBB tarafından karşılanacaktır
 16.  Servis kayıplarını ve dolayısıyla da gelir kayıplarını minimize etmek için garajlarda yedek araç bulundurulacaktır.

ESKİ SİSTEME GÖRE GERÇEKLEŞEN HAK EDİŞ BİLGİLERİ

ÖZULAŞ olarak yıllık bazda gerçekleşen araç başına aylık ortalama gelirlerimiz (Sübvansiyonlar ve 65 yaş ödemesi dahil) aşağıdaki gibidir.

 1. 2018 yılında 50.242,00 TL
 2. 2019 yılında 65.020,00 TL
 3. 2020 yılında ise 51.399 TL (Covit desteği dahil ve Ocak-Temmuz arası)

YENİ SİSTEME GÖRE VE PANDEMİ ETKİSİYLE GEÇİCİ ÖRNEK VE YAKLAŞIK HAK EDİŞLER

 1. 31.12.2020 Tarihine kadar
 2. 4000 KM yapan araç için 51.150,00 TL
 3. 5000 KM yapan araç için 53.970,00 TL
 4. 6600 KM yapan araç için 57.530,00 TL
 5. 8000 KM yapan araç için 60.745,00 TL
 6. 10000 KM yapan araç için 64.190,00 TL
 7. 01.01.2021-30.06.2021 arası

a.    4000 KM yapan araç için 54.150,00 TL

b.    5000 KM yapan araç için 56.970,00 TL

c.    6600 KM yapan araç için 60.530,00 TL

d.    8000 KM yapan araç için 63.745,00 TL

e.    10000 KM yapan araç için 67.190,00 TL

3. Performans Ödemesi 15.000,00 TL üzerinden ödendiğinde;

a.     4000 KM yapan araç için 60.150,00 TL

b.    5000 KM yapan araç için 62.970,00 TL

c.     6600 KM yapan araç için 66.530,00 TL

d.    8000 KM yapan araç için 69.745,00 TL

e.     10000 KM yapan araç için 73.190,00 TL tutarında hak ediş olacaktır.

Aylık KM 10 bini aştığında aşan kısmıyla ilgili olarak performans ödemesi de bakımda olduğu gibi artmış olacaktır.

Hesaplamalara Vergi ve 65 yaş ödemesi dahil değildir ve performans ödemesi 01.07.2021 tarihinden itibaren tekrar gözden geçirilecektir.

Yeni sistemle alakalı olarak ilk görüşmeler başladığında ve teknik çalışmalar tamamlandığında Pandemi henüz oluşmamıştı. Dolayısıyla da mutabakat olağan şartlara göre oluşturulmuş, aylık net 15.000,00 TL performans ödemesi (Kar payı) konusunda anlaşma sağlanmıştı. Ancak pandemi şartları nedeniyle varılan mutabakat tekrar gözden geçirilmiş ve performans ödemesinin kademeli olarak ilk anlaşılan rakama çıkarılması (15 bin) kararlaştırılmıştır.

Yeni sistemin teknik detayı özetle yukarıda verilmiştir.

 Daha geniş açıklamalar pandemi şartları çerçevesinde yapılacak toplantılarda izah edilecektir.

Her şeyden önce taşınan yolcu sayısına tarifesine, yolculuk türüne, mevsime, olağan üstü durumlara (Afet, Pandemi v.b.) bağlı olmadan ve sadece sefer performansına yani bizim çalışmamıza bağlı garantili ve aylık eşit miktarda gelir imkanı sağlanmıştır. Dolayısıyla da ödeme planlarımızı kaygı taşımadan yapabileceğiz.

Artık yolcuyu ve biri birimizi takip etmeden, grup farkı olmadan daha huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir hizmet ortamına kavuşmuş olacağız.

Garajlarımız olacak ve daha ekonomik şartlarda bakım yaptıracak araç ve malzeme alacağız.

Yeni sistem Kurumsal işletmeciliğe geçmemizin de önünü açmış olacaktır.

Gerçekten uzun soluklu ve çok emekli, iknaya dayalı, bol müzakereli ve katılımcı bir çalışma yaptık. Bu tarz bir çalışma ÖHO tarihinde bir ilktir. Herkes eteğindeki taşı döktü, söyleyeceğini kısıtlama olmadan söyledi. ÖHO Sektörü olarak ilk defa idareye istek ve görüşlerimizi kapsamlı ve net bir şekilde ifade ettik ve kayda geçirdik. Her şeye rağmen gözden kaçan, eksik bıraktığımız ve uygulama da ortaya çıkacak aksayan, eksik olan, yanlış olan hususlar olacaktır. Bu nedenle sistem dinamik olarak inşa edilmiştir. Bunlar sistem içinde kısa bir zamanda düzeltilebilecektir.

Yapılan çalışma kentin, kenti yönetme sorumluluğu taşıyan idarenin ve işletmecilerin ihtiyacı idi. İşin özelliği, Şartlar ve çağımız bunu gerektiriyordu. Bundan sonra yine günün ihtiyaçlarına göre bu sitemi geliştirmek ve daha iyi noktaya getirmek önemlidir. Toplu ulaşım değişen kentlerde dinamik olması gereken bir hizmettir. Ancak eski işletme anlayışı bu ihtiyaca cevap veremiyordu. Dolayısıyla da sektörün geleceği risk ve tehdit altındaydı. Yarın nelerle karşılaşacağız belli değildi ve sürekli kaygı taşıyorduk.

Biz bu çalışmayı daha modern ve gelişmiş bir sistem için ilk adım olarak görüyoruz. Her şeyden önemlisi idare ve işletmecilerin objektif şartlarda ve güven ortamı içinde hizmeti daha iyi hale getirmek için asgari şartları sağlamış olmalarıdır. Bu çok önemli bir kazanımdır.

Yeni Sistemin sektörümüze, kentimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.

Bu çalışmada emeği geçen, destek ve katkı sağlayan başta İBB Başkanımız Sayın Ekrem İMAMOĞLU’na, İBB Meclisi ve ilgili Komisyonların çok kıymetli üyelerine, İBB Meclisindeki Siyasi Partilerimizin Gruplarına, Grup Başkanlarına, İETT Genel Müdürümüz ve bürokratlarına, İBB Bürokratlarına, Sektörümüzün Değerli Şirket Başkanları ile Yönetim Kurulu üyelerine, ÖHO İşletmecilerine, Sektörümüzün bürokratlarına ilgili ya da ilgisiz fikir ve görüşleriyle yol gösteren herkese, her kesime teşekkür ediyoruz.

Konunun İBB Meclisinden geçmesi önemli bir başlangıçtır. Ancak Hukuki anlamda Sözleşme de çok önemlidir. Şimdi Teknik Çalışmalarda kayda geçirilerek üzerinde mutabakat sağlanan taleplerimizin ve işin ihtiyacı olan hususların Sözleşmeye derç edilmesi için hep birlikte gayret edeceğiz. Amaç bağcı dövmek değil, üzüm yemektir. Bu tür çalışmalarda olabilecek canımızı sıkan, bizleri üzen tartışmalar, davranışlar olmuştur. Bunları normal karşılıyor ve asla niyet de sorgulamıyoruz. Önemli olan esnafımızın, huzuru ve kazanımıdır. Sektörü temsil eden Kuruluşların yöneticileri olarak bizim sorumluluğumuz en iyi ve doğruyu yapmaktır. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. İyi ya da kötü başımıza ne gelirse hepimiz etkileneceğiz.

Tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor saygılar sunuyoruz.

ÖZULAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

GÖKSEL OVACIK

Toplam 7421 defa okunmuştur. Paylaş

Etiketler : YENİ SİSTEMLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME