Hizmetlerimiz

Dünya'daki hızlı büyüyen ve nüfusu artan bütün kentler de beraberinde çevre, sosyal, ekonomi ve entegrasyon sorunları da ortaya çıkmakta ve yaşayan insanların hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu sorunların çözümü de küresel bir bilinçle, kurumsal ve bütüncül bir yaklaşımla, toplumsal duyarlılık ve kollektif hareket etmekle olabilmektedir. Teknolojinin hakim olduğu bir çağda artık bireysel yaklaşımlarla, çabalarla hiçbir meseleyi halledebilmek mümkün olamamaktadır

Ortaklarımız, yönetimimiz ve çalışanlarımız bu inançla, bilinçle ve bireysel ya da kurumsal sorumluluklarını yerine getirerek sorunların çözümü için gayret etmektedirler.

ÖZULAŞ A.Ş., aynı bilinci ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını tüm paydaşlarına da aktarmayı; toplu taşıma kültürünün ve anlayışının paylaşılarak yaygınlaşmasını amaçlamakta ve yönde gayret etmektedir.

Biliyor ve inanıyoruz ki "Bizler, hiçbir zaman, tabiatın bize sunduğu eşsiz kaynakların tek ve gerçek sahipleri değiliz. Sadece ve sadece tüm bu kaynakları artırarak gelecek nesillere aktarmak zorunda olan birer emanetçiyiz". Bu anlayışıyla, tabiata ve sonsuz olmadığına inandığımız tabi kaynakların korunmasına ve bu verimli bir şekilde tüketilmesine özen gösteriyoruz. Bu özeni; insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak görüyoruz.

Ülkemizde ve kentimizde sektörümüzün geliştirilmesi, ihtiyaçların karşılanması, kimlik ve statü kazandırılması, mevcut ve gelecekte oluşacak sorunların çözümü için ihtiyaç olan; Mesleki ve toplumsal eğitim, sağlık, kültür-sanat ve tabi kaynakların korunması gibi alanlarda gerekli katkıyı sağlıyoruz. Halkımızla bütünleşmek adına sosyal sorumluluk projelerini iş planlarımızın vazgeçilmez bir unsuru olarak benimsiyor ve kurumsal yapımızı bu anlayışa uygun bir şekilde sürekli olarak geliştirmeye gayret ediyoruz.

ÖZULAŞ A.Ş. , her yıl bu kurumsal vatandaşlık bilinciyle kalıcı olacağına ve somut bireysel ve toplumsal gelişimlere katkıda olacağına inandığı projelere destek vermektedir.

Tüm çalışanlarımız, hissedarlarımız, iş ve çözüm ortaklarımız ile birlikte kurumsal gelişimimizin, eş zamanlı olarak toplumumuzun gelişiminden bağımsız olamayacağı bilinciyle, kurumsal vatandaşlar olarak, ülkemizde geliştiğini iftiharla gözlemlediğimiz bu yöndeki duyarlılığı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.
 

Kurumsal Hizmet Hedefleri:

 • Yönetici geliştirme eğitimlerinin yapılması
 • Kurumsal ve profesyonel eğitim sistemleri eğitimi yapılması
 • Merkezi Yeterlilik Kurumu'nun belirlediği kriterlere uygun şoför eğitimlerinin yapılması
 • Şoförlere ve diğer çalışanlarımıza Öfke Kontol Eğitimlerinin verilmesi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimlerinin sürekli hale getirilmesi,
 • Sektörle ilgili olarak Toplu Taşıma Kanunun çıkarılmasının sağlanması,
 • Özel Halk Otobüslerine yasal kimlik ve statü kazandırılması
 • 2025 Toplu taşıma vizyonunun oluşturulması
   

Toplumsal Hizmetler:

 • Öğrencilere burs verilmesi,
 • Toplu taşıma kültürünün oluşturulması için hazırlanan projelere destek verilmesi,
 • Eğitim müfredatına “Kent ve Topu Taşıma Kültürü” dersinin alınması için çalışılması.
   

Etiketler : Hizmetlerimiz