Finansal tablolar

AYRINTILI BİLANÇO /

01/01/2021 - 31/12/2021  DÖNEMİ

 

 

 

 

 

 

                         ÖZULAŞ A.Ş. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki Dönem

 

 

Cari Dönem

 

AKTİF (VARLIKLAR)                

 

 

 

 

 

 

I.DÖNEN VARLIKLAR

 

 

25.158.777,31

 

 

86.370.566,52

  A-Hazır Değerler

 

1.791.909,59

 

 

108.158,76

 

    1.Kasa

9.104,99

 

 

14.876,63

 

 

    3.Bankalar

1.782.804,60

 

 

93.282,13

 

 

  C-Ticari Alacaklar

 

17.955.986,62

 

 

78.625.544,38

 

    1.Alıcılar

17.199.612,76

 

 

77.864.366,48

 

 

    5.Verilen Depozito ve Teminatlar

26.069,86

 

 

30.873,90

 

 

    7.Şüpheli Ticari Alacaklar

730.304,00

 

 

730.304,00

 

 

  D-Diğer Alacaklar

 

4.036.056,17

 

 

6.271.760,97

 

    1.Ortaklardan Alacaklar

2.732.658,68

 

 

4.995.959,32

 

 

    4.Personelden Alacaklar

92.280,98

 

 

13.706,63

 

 

    5.Diğer Çeşitli Alacaklar

1.211.116,51

 

 

1.262.095,02

 

 

  E-Stoklar

 

6.936,65

 

 

134.435,75

 

    7.Verilen Sipariş Avansları

6.936,65

 

 

134.435,75

 

 

  G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

 

311.768,57

 

 

141.743,18

 

    1.Gelecek Aylara Ait Giderler

78.185,57

 

 

141.743,18

 

 

    2.Gelir Tahakkukları

233.583,00

 

 

 

 

 

  H-Diğer Dönen Varlıklar

 

1.056.119,71

 

 

1.088.923,48

 

    1.Devreden K.D.V.

1.056.086,26

 

 

799.145,93

 

 

    4.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

 

 

 

1.096,79

 

 

    5.İş Avansları

 

 

 

288.463,38

 

 

    8.Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

33,45

 

 

217,38

 

 

  DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

 

25.158.777,31

 

 

86.370.566,52

 

II-DURAN VARLIKLAR

 

 

9.467.517,96

 

 

8.948.891,64

  A-Ticari Alacaklar

 

1.598,36

 

 

2.356,48

 

    5.Verilen Depozito ve Teminatlar

1.598,36

 

 

2.356,48

 

 

  C-Mali Duran Varlıklar

 

49.500,00

 

 

49.500,00

 

    3.İştirakler

99.000,00

 

 

99.000,00

 

 

    4.İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)

-49.500,00

 

 

-49.500,00

 

 

  D-Maddi Duran Varlıklar

 

6.519.797,14

 

 

6.206.845,41

 

    1.Arazi ve Arsalar

975.334,27

 

 

975.334,27

 

 

    3.Binalar

4.570.828,98

 

 

4.660.828,98

 

 

    5.Taşıtlar

1.856.028,85

 

 

1.835.513,26

 

 

    6.Demirbaşlar

768.722,87

 

 

813.051,62

 

 

    8.Birikmiş Amortismanlar (-)

-1.651.117,83

 

 

-2.077.882,72

 

 

  E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 

2.896.622,46

 

 

2.690.189,75

 

    1.Haklar

3.160.822,12

 

 

3.168.422,28

 

 

    6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

2.056,00

 

 

2.056,00

 

 

    7.Birikmiş Amortismanlar (-)

-266.255,66

 

 

-480.288,53

 

 

  DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

 

9.467.517,96

 

 

8.948.891,64

 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

 

 

34.626.295,27

 

 

95.319.458,16

PASİF (KAYNAKLAR)                

 

 

 

 

 

 

I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

 

22.078.781,32

 

 

84.825.340,51

  A-Mali Borçlar

 

4.651.609,56

 

 

5.569.445,81

 

    1.Banka Kredileri

4.598.493,64

 

 

5.508.456,73

 

 

    9.Diğer Mali Borçlar

53.115,92

 

 

60.989,08

 

 

  B-Ticari Borçlar

 

17.262.838,84

 

 

79.155.212,84

 

    1.Satıcılar

17.251.867,94

 

 

79.145.401,59

 

 

    4.Alınan Depozito ve Teminatlar

5.500,00

 

 

5.500,00

 

 

    5.Diğer Ticari Borçlar

5.470,90

 

 

4.311,25

 

 

  C-Diğer Borçlar

 

75.754,93

 

 

5.000,00

 

    1.Ortaklara Borçlar

75.754,93

 

 

5.000,00

 

 

  D-Alınan Avanslar

 

6.658,86

 

 

1.606,35

 

    1.Alınan Sipariş Avansları

6.658,86

 

 

1.606,35

 

 

  F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

 

81.919,13

 

 

90.244,51

 

    1.Ödenecek Vergi ve Fonlar

37.408,09

 

 

49.333,17

 

 

    2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

44.511,04

 

 

40.911,34

 

 

  H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

 

 

 

 

3.831,00

 

    2.Gider Tahakkukları

 

 

 

3.831,00

 

 

  KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

 

22.078.781,32

 

Etiketler : Finansal tablo